Skip to main content
 • Az épített környezetben található díszítéseken végzett restaurálások, rekonstrukciók

  2013-2014
  Kecskemét, Városháza díszterem
  a díszítőfestés és a Székely Bertalan falfestményeinek restaurálása
  Székely Bertalan hat falfestménye restaurálásra került. A díszterem díszítőfestésének helyreállítása restaurátori módszerekkel történt.

  2009-2014
  Budavári Nagyboldogasszony / Mátyás templom, Budapest:
  a figurális falképek és a teljes díszítőfestés restaurálása

  Az Aranyokker Restaurátor Bt. 2009 és 2014 között újította fel a templom teljes belső festését. Restaurálásra kerültek Lotz Károly, Székely Bertalan és Patay László művészi falképei, 660 m2 összfelületen. Schulek Frigyes és Székely Bertalan által tervezett, 11000 m2-nyi díszítőfestés és aranyozás túlnyomó része restaurátori módszerekkel lett felújítva, a jelentősen sérült, - illetve megsemmisült területeken rekonstrukciós díszítőfestés és aranyozás készült. Restaurálásra kerültek továbbá a fából készült díszes oltárok és a neves festők által készített táblaképek is.

  2008-2009
  Dorottya-ház - Hauszmann csarnok, Budapest:
  díszítőfestés rekonstrukciója

  A kutatóablakokban feltárt festékmaradványok és a fővárosban a Hauszmann csarnok keletkezésének idejében készült analógiák figyelembevételével történt a rekonstrukciós díszítőfestés.

  2006-2009
  Keleti pályaudvar, Budapest:

  A Lotz-teremben 1900 m2 felület díszítőfestésének és aranyozásának rekonstrukciója, valamint a stukkómárvány oszlopok restaurálása 60 000 lap aranyfüst-lemez felhasználásával megújult a csarnok díszítőfestése a már 2004-ben restaurált kilenc falfestmény környezetében.

  2005
  Győri zsinagóga:
  díszítőfestés rekonstrukciója, restaurálása

  A XIX. században épült zsinagóga a XX. század második felében használaton kívül állt. Ez idő alatt a belső díszítőfestése jelentős károsodásokat szenvedett. A 2005–2006 évben történt felújítás során az Aranyokker Bt. restaurátorai elvégezték a kupola, az oldalfalak, a karzataljak rekonstrukciós festését. Az előcsarnok mennyezetének és a karzataljak egyes részeinek átvételi állapota alapján lehetőség nyílt e területek restaurátori módszerekkel történő helyreállítására.

  2005
  Szegedi pályaudvar
  Kacziány Ödön mennyezeti festményének restaurálása, díszítőfestés rekonstrukció

  A vasútállomás teljes körű felújítása során a volt resti mennyezetén egy festmény keltette fel az érdeklődést. A teljesen elsötétedett alkotásról a restaurálás során kiderült, hogy Kacziány Ödön (1852–1933) festőművész 1902-ben készült „Bacchans Lakoma” című pannója. Szakszerű restaurálás után a festmény eredeti helyére került vissza. A MÁV Zrt. példaértékű törekvése kapcsán lehetőség nyílt a volt resti mennyezeti díszítőfestése egy részletének rekonstrukciós helyreállítására archív dokumentumok alapján.

  2004
  Magyar Tudományos Akadémia székháza, Budapest:
  díszterem XIX. századi díszítőfestésének restaurálása

  2004-ben elkezdődött a Magyar Tudományos Akadémia dísztermének felújítása. Tárgyévben az északi karzatszakasz XIX. századi díszítőfestésének restaurálása készült el.

  2004
  Keleti pályaudvar, Budapest:
  Lotz Károly és Than Mór falfestmények restaurálása

  A 200 m2 összfelületű falfestményegyüttes alkotói Than Mór és Lotz Károly voltak, a képek keletkezési ideje 1884. A második világháborúban, Budapest ostroma során a falképek súlyos károsodásokat szenvedtek. Az ötvenes években a képeket restaurálták. Az akkori felújítás bizonyos részleteit jelen felújítás is megőrizte. A restaurálás jelentősen hozzájárult az Európában is egyedülálló pályaudvari csarnok eredeti megjelenésének helyreállításához.

  2001-2003
  Szent István Bazilika, Budapest:
  négy kis kupola és a koronázópárkány díszítőfestése

  2001–2003 között került sor az épület négy kiskupolájának és a templomtér oldalfalainak restaurálására. A kiskupolákban és a koronázópárkányon 2000 m² XIX. századi díszítőfestés rekonstrukciója, restaurálása történt.

  2001
  Fővárosi Operettszínház:
  rekonstrukciós munkák

  2001
  Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, volt Wenckheim palota:
  palotaszint díszítőfestés

  Kivitelezésre került az arany- és ezüstszalon, a központi fogadó, a kis és nagy táncterem, a tükörfolyosó és a zenekari karzat díszítőfestésének és parapetjeinek restaurálása.

  2000
  Madách Imre Gimnázium, Budapest:
  Stetka Gyula mozaikjainak restaurálása

  A műalkotások restaurálásakor a konzerváláson és tisztításon kívül az esztétikai helyreállítás során az elhullott és tönkrement mozaikszemek az eredeti anyaghasználatnak megfelelően lettek pótolva, illetve cserélve.

  2000
  Gödöllői Királyi Kastély:
  díszítőfestett falburkolat restaurálása

  1999-2000
  2002
  Szent Mihály templom, Budapest:
  barokk freskó és díszítőfestés feltárás és restaurálás részmunkák 

  Az egyszínű falfestés alól a feltárást követően a barokk kori freskó teljeskörű restaurálása.

  1999
  2002-2006
  Kazinczy utcai zsinagóga, Budapest:
  díszítőfestés rekonstrukciója

  Megadott tervek alapján elkészült a zsinagóga belső díszítőfestésének és aranyozásának rekonstrukciója mintegy 2000 m2 felületen.

  1998
  Miniszterelnöki Hivatal szolgálati lakások:
  díszítőfestés

  A lakások falfelületeinek egyedi tervezésű színvilágú és kialakítású díszítőfestése.

  1998
  Központi Papnevelő Intézet, Budapest:
  lépcsőházi díszítőfestés

  A lépcsőházban lévő valódi márvány tagozatok megjelenésének megfelelő ecsetmárvány utánzatú festés készült.

  1997
  1999
  Lórév: Ikonosztáz
  festmények restaurálása, valamint ecsetmátvány felületek rekonstrukciója

  1993
  Brüsszeli Magyar Misszió:
  belső díszítések rekonstrukciója

  1993
  Uránia Filmszínház, Budapest:
  díszítőfestés felújítása

  Díszítőfestés helyreállítása restaurátori módszerekkel, gipszszobrászati és díszítőfestési rekonstrukciók.

  1993
  Szt. Flórián templom, Budapest:
  díszítőfestés és Medveczky Jenő falképek restaurálása

  1993
  Nyírkarász: Ikonosztáz
  ecsetmárvány felületek rekonstrukciója

  1991
  Saxlehner palota, Budapest:
  Lotz Károly freskók restaurálása

  Kecskemét, Városháza díszterem

  Kecskemét, Városháza díszterem

  Mátyás templom

  Mátyás templom

  Dorottya-ház, Budapest

  Dorottya-ház, Budapest

  Keleti pályaudvar - Lotz-terem

  Keleti pályaudvar - Lotz-terem

  Győri zsinagóga

  Győri zsinagóga

  Szegedi pályaudvar

  Szegedi pályaudvar

  Jászberényi főplébánia-templom

  Jászberényi főplébánia-templom

  Magyar Tudományos Akadémia székháza, Budapest:

  Magyar Tudományos Akadémia székháza, Budapest:

  Szent István Bazilika

  Szent István Bazilika

  Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Wenkheim Palota)

  Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Wenkheim Palota)

  Stetka Gyula mozaikképei

  Stetka Gyula mozaikképei

  Gödöllői Királyi Kastély - Díszterem

  Gödöllői Királyi Kastély - Díszterem

  Szent Mihály templom, Budapest

  Szent Mihály templom, Budapest

  Kazinczy utcai zsinagóga, Budapest

  Kazinczy utcai zsinagóga, Budapest

  Lórév: Ikonosztáz

  Lórév: Ikonosztáz

  Szt. Flórián templom, Budapest

  Szt. Flórián templom, Budapest

 • Stukkómárvány restaurálások

  2006, 2008
  Keleti pályaudvar, Budapest:
  Lotz-terem stukkómárvány oszlopok restaurálása

  2004-2005
  Jászberényi főplébánia-templom
  műmárvány főoltárának és falfestésének restaurálása
  2004–2005-ben készült a főoltár, az oltárasztal és a főoltár retablójának restaurálása, valamint a szentélyapszis eredeti, 1780-as festésének feltárása és helyreállítása.

  2001,
  2002-2003
  Szent István Bazilika, Budapest:
  a koronázópárkány és az alatta lévő stukkómárvány burkolatok restaurálása 
  Az oldalfalakat burkoló, Antonio Detoma stukkátór által kivitelezett, több mint száz éves, 16 féle mintázatú és színű stukkómárvány 5500 m²-t tesz ki.
  E felületek a felújítás kezdetéig rendkívül rossz állapotba kerültek, igényes restaurálásuk komoly szakmai kihívást jelentett.

  2000
  Gödöllői Királyi Kastély:
  Az oratórium stukkómárvány házi-oltárának restaurálása.

  1999
  Kazinczy utcai zsinagóga, Budapest:
  stukkómárvány tóraszekrény restaurálása
  A műmárvány felület feltárása a megsárgult, többrétegű lakkréteg alól, majd a megtisztított eredeti stukkómárvány helyreállítása restaurátori módszerekkel.

  1996
  Gödöllői Királyi Kastély:
  díszterem stukkómárvány burkolatának restaurálási, fényezési befejező munkái

   

  jaszbereny nagyboldogasszony templom
  keleti palyaudvar
  ortodox zsinagoga
  szt istvan bazilika

 • Díszműüveg restaurálások

  2008-2011
  Pesti Hazai Első Takarékpénztár (tőzsdepalota), Budapest:
  Róth Miksa ólmozott üvegablakok restaurálása, Luxfer prizmák restaurálása, rekonstrukciója

  2008-2009
  Dorottya-ház, Budapest:
  Róth Miksa ólmozott üvegablakok restaurálása és az egykori pénztárcsarnok felülvilágítóinak rekonstrukciója
  76 darab Róth Miksa által tervezett üvegmező restaurálása és rekonstrukciója történt. Az egykori pénztárcsarnok felülvilágítóinak rekonstrukciójának koncepciója egy múzeumi színezett nyomat alapján készült.

  1998
  Miniszterelnöki Hivatal
  Sszolgálati lakások: díszműüveg térelválasztók
  Különleges üvegekből egyedi tervezésű vázszerkezetbe készültek a díszműüveg térelválasztó elemek.

  1997
  Kőrösfői-Kriesch Aladár üvegablak restaurálás

  1991
  Konzumbank, Budapest, Nyugati tér:
  mennyezeti üvegkompozíció
  Megadott tervek alapján elkészült a bank központi terének 110 m2-es felülvilágító díszműüveg ablaka.

  1989
  Saxlehner palota, Budapest:
  díszműüveg restaurálás

  1989
  Képzőművészeti Egyetem, Budapest, Andrássy út 69-71.:
  beltéri díszablakok

  1983
  Iposz székház, Budapest, Wesselényi utca:
  Szt. Lukács üvegablak rekonstrukció

   

  dorottya-4
  dorottya-6
  uvegablakok01
  uvegablakok02
  uvegablakok03
  uvegablakok04
  uvegablakok05
  uvegablakok06
  uvegablakok07
  uvegablakok08
  uvegablakok09
  uvegablakok10
  uvegablakok11
  vaci-4
  vaci-5
  vaci-8

 • Festményrestaurálások

  A festményrestaurálás területén a XVII–XX. századot átölelően jelentős alkotók műveit restauráltuk:
  August Querfurt, Nino Costa, Lotz Károly, Mednyánszky László, Paál László, Giorgio Morandi, Rippl Rónai József, Glatz Oszkár, Kernstok Károly, Aba Novák Vilmos, Derkovits Gyula, id. Vastagh György, Szőnyi István, Perllott Csaba Vilmos, Nagy Oszkár, Orlai Petrich Soma, Gulácsy Lajos, Czóbel Béla, Bernáth Aurél

  festmenyrestauralas01
  festmenyrestauralas05
  festmenyrestauralas06
  festmenyrestauralas07
  festmenyrestauralas08
  festmenyrestauralas09
  festmenyrestauralas10
  festmenyrestauralas11
  festmenyrestauralas12
  festmenyrestauralas13
  festmenyrestauralas14